COL·LEGI RAMON LLULL I INSTITUT PRÍNCEP DE VIANA: DOS ITINERARIS EN LA IMPLEMENTACIÓ DE LES TAC

L'Antoni Garcia del Col·legi Ramon Llull i l'Amparo Martínez i en Jaume Passans de l'Institut Príncep de Viana ens presenten en els següents documents la trajectòria que han recorregut ambdues institucions en la implementació de les TAC, focalitzant l'atenció, aquest darrer centre, en les transformacions que ha comportat per a la seva comunitat educativa l'ús d'eines Google a partir de l'adopció del servei ofert per Google Apps for Education.