GOOGLE DRIVE A L'AULA


Una de les característiques més importants de Google Drive des del punt de vista educatiu és l'ampliació de les possibilitats de col·laboració dins de grups de treball, compartint arxius amb múltiples usuaris a la vegada. D'aquesta manera, docents i alumnes poden revisar i editar simultàniament qualsevol tipus de contingut educatiu que desitgin. A continuació, exposarem diverses activitats que es poden dur a terme a l'aula amb Google Drive.

Amb la primera, Taller d'assaig amb Google Docs, usarem intensivament l'editor de textos per tal que els alumnes escriguin assajos sobre temes rellevants del currículum de les matèries que impartim i els comparteixin amb nosaltres i amb la resta de la classe.

L'objectiu és aconseguir que els alumnes emprenguin l’escriptura com un procés d’indagació públic i col·lectiu, que emprin els seus assajos escrits com a vehicles per compartir amb els seus companys els resultats de les seves investigacions sobre els continguts de les matèries. Trobareu a continuació tota l'explicació del taller i una presentació del mateix.

La segona, L'esclavitud africana, és un exemple de seqüència didàctica en què, utilitzant les possibilitats que ofereix per al treball cooperatiu el gestor de presentacions de Google Drive, convertirem els nostres alumnes en "professors" dels seus companys.


Finalment, us mostrarem alguns exemples d'activitats que també aprofiten les potencialitats de Google Drive per al treball cooperatiu, però la durada de les quals correpondria a 1 o 2 sessions de classe. Aquestes propostes han estat creades a partir de les idees exposades al llibre El laboratori d'història. La pràctica en la comprensió del passat de Francesc Forn i Salvà (ed. Horsori, 2010). Cliqueu aquí per saber-ne més.

TALLERS AMB SONS A L'IEA ORIOL MARTORELL

En Ramon Fabregat de l'IEA Oriol Martorell de Barcelona ens presenta dues pràctiques de referència:

3r ESO: Els tallers amb "Sons de Barcelona".
 • Enregistrament i edició
 • Composicions 
 • The City Rings
 • Instal·lacions sonores
Sons de Barcelona és una experiència sonora en la qual el centre ha col·laborat diversos anys amb en Jaume Ferreté, l’Ariadna i en Roger Costa de la Unitat de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra. Els alumnes enregistren i fan composicions de sons, i després els comparteixen amb altres centre d’aquí i d'arreu del món. Si visiteu la pàgina de Sons de Barcelona http://barcelona.freesound.org/, hi trobareu un mapa de la ciutat amb unes banderoles que indiquen on s'hi han enregistrat sons: des del funicular de Montjuïc fins a l’orgue de Santa Maria del Mar. De fet freesound és un dels majors bancs mundials de sons i és, a més, d’accés lliure i gratuit. A soundsofeurope trobareu enregistraments que s’han fet a Europa. Si hi feu una visita us entretindreu una bona estona!

EL LLARG CAMÍ CAP A LES TIC

FONT: educ@conTIC, Aprendiendo Lenguas con TIC, Blogge@ndo

L'equip de Blogge@ndo ha publicat a educ@conTIC un excel·lent article amb suggeriments per facilitar la tasca de difondre l'ús de les TAC en el si dels equips docents. Proposen un camí amb tres estacions o parades per fer més fàcil al professorat el trànsit des del món analògic al digital. La introducció de les TAC a les aules és, segons les autores, un camí que es va fent pas a pas, amb ritmes molt diferents i en què allò primordial és tenir clar un enfocament metodològic adequat. Quan es treballa des d'un model d'aprenentatge actiu, per projectes, de manera interdisciplinària, proposant tasques als alumnes... de seguida es troba sentit a l'ús de les TAC.

Es tracta, doncs, d'un model d'introducció de les TAC progressiu, lent si vosaltres voleu, però realista. Aquestes són les parades o estadiatges que suggereixen al professorat:
 1. Enriquir digitalment activitats analògiques que ja es duen a terme a l'aula habitualment.
 2. Esdevenir "receptor" i "visitant" habitual de la xarxa.
 3. Esdevenir productor de continguts i de material didàctic. Residir a la xarxa.
El que més ens ha agradat de l'article és que les autores no s'han limitat a descriure aquestes etapes de manera teòrica, sinó que les han omplert de contingut amb desenes d'activitats didàctiques i materials a punt per fer servir a l'aula. Fins i tot han adaptat la proposta per acostar-la als mestres i professors de llengua. Hauríeu de visitar el lloc web que han creat, Aprendiendo Lenguas con TIC, on conjuguen senzillesa expositiva amb riquesa de recursos.

Es tracta, en definitiva, d'una aportació que no us podeu perdre tots els que teniu encomanada la tasca de liderar l'ús de les TAC als centres educatius.

10 IDEES PER TREURE MÉS PROFIT DE YOUTUBE A L'AULA

FONT: El Blog de TotemGuard


Magnífic article publicat al Blog de TotemGuard on, pas a pas, es mostra com aprofitar millor el potencial de YouTube com a eina per a l'aprenentatge. Professors i alumnes empren sovint vídeos de YouTube amb finalitats educatives, però una gran majoria desconeixen valuoses funcionalitats que ofereix aquest servei. Els trucs que es mostren a l'article són:
 1. Editar els nostres vídeos directament a YouTube.
 2. Afegir anotacions als nostres vídeos directament des de YouTube.
 3. Compartir els vídeos de forma privada amb els nostres alumnes.
 4. Especificar el minut de començament d'un vídeo a través de l'URL.
 5. Especificar el minut de començament d'un vídeo a través del codi d'inserció.
 6. Reproduir el vídeo automàticament sense que calgui prémer "Play".
 7. Desactivar l'opció de vídeos relacionats.
 8. Descarregar un vídeo de YouTube.
 9. Pujar un vídeo a YouTube des del nostre telèfon mòbil.
 10. Subscriure's via RSS a canals de vídeo educatius de YouTube.
No us el perdeu!

AFEGIR PREGUNTES A UN VÍDEO AMB GROCKIT ANSWERS

FONT: educ@conTIC

Grockit Answers és una eina per afegir preguntes en moments concrets d'un vídeo de YouTube. Els vídeos es presenten en una interfície independent en la qual es van afegint qüestions en els minuts exactes que ens interessen. Mentre es visualitza el vídeo les preguntes van apareixent a sota. L'administrador del compte pot consultar les respostes rebudes posteriorment. És possible compartir el vídeo en diferents xarxes socials i a través de l'URL.

Grockit Answers és una eina interessant com a complement a explicacions de classe, plantejament de dubtes, opinions, etc. Alguns possibles usos didàctics són:
 • Realitzar repassos de temes en vídeo anotant dubtes o suggeriments. 
 • Elaboració de vídeos amb preguntes que assenyalen el més important d'un tema.
 • Realitzar qüestionaris sobre continguts, opinions, reflexions, etc. que apareixen en els vídeos.

GOOGLE ART PROJECT

FONT: wwwhat's new

Google Art Project renova el seu projecte amb noves funcionalitats i molt més contingut, amb eines anomenades Explorar i Descobrir que ens permeten trobar obres per període, artista o estil entre els diferents museus d'arreu del món.

Podem crear i compartir galeries personalitzades, recopilant el que més ens agrada. En l'actualitat hi ha representades un total de 485 sales de museu entre les quals hi ha 46 obres amb resolució "gigapíxel", permetent estudiar, fins i tot, les pinzellades dels quadres individualment.

PER ESCRIURE AMB LES TIC QUINS RECURSOS TENIM A L'ABAST

FONT: reportEducació

Excel·lent presentació d'en Jordi Dolcet de l'equip CRP del Servei Educatiu del Baix Llobregat 6. L’objectiu de l'autor és donar a conèixer els principals recursos i eines existents a la xarxa que el docent pot utilitzar en l’acte d’escriure a l’aula. S’estructura en tres grans apartats. El primer fa una introducció sobre el perquè s’escriu a l’escola (per plaer i per aprendre) i s’explica quin paper tenen dels models textuals per a la creació de textos. La segona part és una breu reflexió sobre els nous entorns de lectura i escriptura i les noves tipologies textuals relacionades amb l’eclosió de les TIC a la nostra societat. I a la tercera es presenten els recursos agrupats segons la finalitat de l’escriptura a l’aula.

PODEN LES EINES TIC AJUDAR A DESENVOLUPAR LA COMPRENSIÓ LECTORA?

FONT: educ@conTIC

Interessantíssim article publicat a educ@conTIC al voltant del paper que poden jugar les TIC en el desenvolupament de la comprensió lectora. Els autors proposen la utilització de diverses eines TIC per ajudar els estudiants en les tres fases de la lectura. Aquestes tres fases corresponen als tres moments del procés lector. Cal atendre diferents objectius en cada fase:

Abans de la lectura
 • Fixar l'objectiu de la mateixa. Explicitar amb quina finalitat es llegeix.
 • Treballar les expectatives inicials sobre el significat del text.
 • Activar els coneixements previs.
 • Establir prediccions i hipòtesis.
Durant la lectura
 • Formular i verificar hipòtesis de manera contínua.
 • Plantejar preguntes sobre el que s'ha llegit.
 • Aclarir dubtes sobre el text.
 • Recapitular sobre el contingut del que es va llegint.
Després de la lectura
 • Reorganitzar el que s'ha llegit mitjançant esquemes, resums, mapes conceptuals ...
 • Reutilitzar el que s'ha llegit construint nou coneixement.

CREACIÓ DE FRISOS CRONOLÒGICS AMB TIME RIME

FONT: Bitàcola del seticpa (Seminari Permanent en TIC per a la formació de persones adultes)

Una línia de temps és una representació gràfica d'uns esdeveniments ordenats cronològicament. Ens permeten "veure" la durada d'uns fets, la simultaneïtat amb d'altres, les connexions entre ells, la distància que els separa, etc. Actualment Internet ens proporciona eines que ens permeten crear línies de temps de manera fàcil, molt atractives visualment afegir-hi imatges, vídeos, so, etc. TimeRime és una aplicació per a fer línies de temps multimèdia en línia. Es poden crear, veure i comparar amb d'altres existents. Aquí en teniu un exemple.


A la Bitàcola del seticpa (Seminari Permanent en TIC per a la formació de pesones adultes) trobem un completíssim tutorial per aprendre a fer servir aquesta aplicació.


PREZI, PRESENTACIONS EN MOVIMENT

FONTS: educ@conTIC, tutorials a l'espai Crea de l'XTECEn la nube TICespai 18 de l'Àrea Tic -  Àrea Tac a Tarragona


Prezi és una interessant aplicació 2.0 per crear presentacions amb moviment que resulten molt originals i creatives. En les presentacions elaborades amb Prezi podem incloure imatges, vídeos, text, enllaços, etc. i podem configurar la trajectòria de la presentació aconseguint l'efecte zoom tan característic d'aquesta aplicació. Un avantatge de Prezi és que permet descarregar els treballs per tenir-los disponibles a l'ordinador si volem utilitzar les presentacions sense connexió a Internet. Com és habitual en aquestes eines, les presentacions realitzades amb Prezi es poden compartir i publicar al web i a les xarxes socials.

LES TIC I LA DISCAPACITAT


Les TIC i la discapacitat és el bloc de l'empresa Diversitat funcional dedicat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació a les persones amb discapacitat i/o necessitats especials. En aquest completíssim article presenten més de 75 unitats didàctiques interactives ideals per la PDI. Les unitats estan classificades en tres àmbits: medi físic i social, comunicació i representació, identitat i autonomia personal. Totes les unitats estan seqüenciades de la mateixa manera en cinc moments o apartats: atendre, jugar, veure, escoltar i tocar. Un post del tot recomanable per qualsevol mestre d'educació infantil, treballi o no amb alumnes amb discapacitat.

RECURSOS PER LA PDI PER PRIMÀRIA

FONT: Àrea Tic - Àrea Tac a Tarragona


En aquest lloc web trobareu centenars de recursos per la PDI en castellà per Educació Primària classificats per àrees, cicles i temes. La gran majoria estan pensats per treballar-hi online, cosa que significa que són independents del programari o model de pissarra que tingueu als vostres centres.

THAT QUIZ

FONT: ThatQuiz

ThatQuiz és una pàgina web per a professors i alumnes. Permet generar fàcilement exercicis i veure'n els resultats molt ràpidament. En particular, és una bona eina per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques, encara que també hi trobareu exercicis de ciències, llengua i geografia.

El projecte es va iniciar a la República Dominicana, on l'autor va passar dos anys com a professor d'informàtica en el liceu Miguel Yangüela de Cabrera. El liceu tenia una aula d'informàtica que s'aprofitava molt poc per a finalitats educatives. No hi havia diners per comprar programari i Internet servia més per distreure els alumnes que per educar-los. Ara ThatQuiz es manté des dels Estats Units.

No és necessari que els alumnes es registrin. Tots els exercicis estan disponibles des de la pàgina principal. Els professors que es vulguin registrar rebran informes sobre les notes i el progrés dels seus alumnes. També tindran accés a més eines educatives, com ara la biblioteca d'exàmens públics. És un servei gratuït.

Requisits: ThatQuiz està optimitzat per funcionar amb Internet Explorer (a partir de la versió 7) o Firefox.