GOOGLE DRIVE A L'AULA


Una de les característiques més importants de Google Drive des del punt de vista educatiu és l'ampliació de les possibilitats de col·laboració dins de grups de treball, compartint arxius amb múltiples usuaris a la vegada. D'aquesta manera, docents i alumnes poden revisar i editar simultàniament qualsevol tipus de contingut educatiu que desitgin. A continuació, exposarem diverses activitats que es poden dur a terme a l'aula amb Google Drive.

Amb la primera, Taller d'assaig amb Google Docs, usarem intensivament l'editor de textos per tal que els alumnes escriguin assajos sobre temes rellevants del currículum de les matèries que impartim i els comparteixin amb nosaltres i amb la resta de la classe.

L'objectiu és aconseguir que els alumnes emprenguin l’escriptura com un procés d’indagació públic i col·lectiu, que emprin els seus assajos escrits com a vehicles per compartir amb els seus companys els resultats de les seves investigacions sobre els continguts de les matèries. Trobareu a continuació tota l'explicació del taller i una presentació del mateix.

La segona, L'esclavitud africana, és un exemple de seqüència didàctica en què, utilitzant les possibilitats que ofereix per al treball cooperatiu el gestor de presentacions de Google Drive, convertirem els nostres alumnes en "professors" dels seus companys.


Finalment, us mostrarem alguns exemples d'activitats que també aprofiten les potencialitats de Google Drive per al treball cooperatiu, però la durada de les quals correpondria a 1 o 2 sessions de classe. Aquestes propostes han estat creades a partir de les idees exposades al llibre El laboratori d'història. La pràctica en la comprensió del passat de Francesc Forn i Salvà (ed. Horsori, 2010). Cliqueu aquí per saber-ne més.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada