LES TIC I LA DISCAPACITAT


Les TIC i la discapacitat és el bloc de l'empresa Diversitat funcional dedicat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació a les persones amb discapacitat i/o necessitats especials. En aquest completíssim article presenten més de 75 unitats didàctiques interactives ideals per la PDI. Les unitats estan classificades en tres àmbits: medi físic i social, comunicació i representació, identitat i autonomia personal. Totes les unitats estan seqüenciades de la mateixa manera en cinc moments o apartats: atendre, jugar, veure, escoltar i tocar. Un post del tot recomanable per qualsevol mestre d'educació infantil, treballi o no amb alumnes amb discapacitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada