APLICATIU PLA TAC


En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC,  es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars.

Per facilitar la realització del Pla TAC de centre, el Departament d'Ensenyament posarà a disposició dels centres educatius properament l'aplicació informàtica Pla TAC. L’accés a l’aplicació es realitzarà per part de la direcció del centre amb usuari ATRI en aquest enllaç.En aquest enllaç trobareu:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada