MODEL D'AUTORITZACIÓ I DE COMUNICACIÓ PER A L'ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DEL WEB 2.0


Les eines i serveis de l'anomenat web 2.0 que permeten el treball col·laboratiu i la comunicació entre usuaris s'està estenent en els centres educatius per al treball acadèmic amb l'alumnat donades les seves grans potencialitats.

Atès que per a la utilització d'aquests entorns cal un registre previ amb la consegüent cessió de dades de caràcter personal, el nostre marc normatiu admet la validesa del consentiment del tractament de les dades de caràcter personal atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que per a les menors d’aquesta edat cal el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat.


Per tant, per tal que l'alumnat menor de 14 anys es doni d'alta per a l'ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives d'aquests serveis, es necessita una autorització dels pares i mares o tutors legals especificant quins serveis s'utilitzaran i amb quina finalitat. Amb majors de 14 anys es recomana informar els pares i mares o tutors legals de quins serveis es faran servir i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de l'usuari.

Per tal de facilitar la tasca als centres, el Departament d'Ensenyament ha elaborat un model d'autorització (per a menors de 14 anys) i un model de comunicació (alumnat entre 14 i 18 anys):

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula 

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d'edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada