COM AVALUEM EL TREBALL EN EQUIP?

FONT: ainhoaezeiza.net

Aquesta és una pregunta que apareix sovint en les reunions d'equip docent, sobretot perquè se sent un gran vertigen quan es passa d'impartir classes basades en el treball individual a desenvolupar projectes de treball cooperatiu. És curiós veure el treball en equip en la llista dels criteris d'avaluació de moltes matèries o treballs de síntesi, sense massa concreció: "Treball en grup: 20%". Caldria que ens preguntéssim: "Quins aspectes del treball en grup avaluarem? Quin nivell esperem, és a dir, què significa obtenir un 20% en treball en equip?, Què cal fer per aconseguir aquest 20%? ..." . Normalment, aquestes preguntes no obtenen resposta.

Per això, en la majoria dels casos, el treball en grup és un assumpte que organitzen, cuinen o pateixen els estudiants, i que els docents qualifiquem sense parar-hi molta atenció.  Moltes vegades ens queixem de les queixes dels alumnes, però és normal que molts prefereixin fer treballs individuals, perquè el treball en grup pot ser una gran pèrdua de temps.

Ainhoa Ezeiza intenta respondre aquestes preguntes al seu bloc. És del tot recomanable que hi feu una ullada. També explora les possibilitats de generadors de rúbriques, com Rubistar, per ajudar-nos a avaluar de forma més acurada els nostres alumnes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada